Pracowniku, pracodawco! Jakie wsparcie w trakcie COVID-19?
11 czerwca 2020, Justyna Opoka

Pracowniku, pracodawco! Jakie wsparcie w trakcie COVID-19?

Formy wsparcia są wprowadzane przez ustawy. Część z nich była możliwa do uzyskania w przeszłości, a pozostałe formy pomocy można uzyskać nadal.

Formy wsparcia możemy podzielić na kilka części:

 1. Zwolnienie z ZUS – w przeszłości – najczęściej wybierana forma wsparcia przez pracodawców to zwolnienie z płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne na okres 3 miesięcy,
 2. Pożyczka do 5 tys zł. – pożyczka ze srodków Urzędu Pracy,
 3. Subwencja dla pracodawców zatrudniających pracowników,
 4. Wsparcie dla samozatrudnionych i osób zatrudniających pracowników.

Osoby samozatrudnione mogły skorzystać z wsparcia w postaci:

 1. Dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (wsparcie na 3 m-ce) – wniosek mógł być składany przez osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Urząd Pracy dysponował środkami mającymi na celu wsparcie osób fizycznych prowadzących działalność i niezatrudniających pracowników.
 2. Dofinansowanie części  kosztów wynagrodzenia pracowników dla przedsiębiorców – wsparcie to udzielane było na okres 3 miesięcy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą według wytycznych MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), czyli od co najmniej 1 osoby zatrudnionej do maksymalnie 249 osób zatrudnionych. Wniosek należało złożyć do Urzędu Pracy.
 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych na okres 3 miesięcy, również udzielany przez Urząd Pracy, ale w tym przypadku ubiegać się mogli o nią przedstawiciele NGO dla swoich pracowników – od 1 do 249 osób zatrudnionych w NGO.
 4. Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł. z możliwością jej umorzenia była formą wsparcia dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz dla mikroprzedsiębiorstw. Udzielana przez Urząd Pracy.
 5. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy z FGŚP – dofinansowania z Wojewódzkich Urzędów Pracy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających na celu utrzymanie miejsc pracy w trakcie pandemii.
 6. Świadczenia postojowe do ZUS miały na celu zawieszenie płatności składek zdrowotnych na okres 3 miesięcy, z którego skorzystać mogli zarówno samozatrudnieni, jak i przedsiębiorcy z sektora MŚP.
 7. Umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w 100% wartości składki było możliwe dla samozatrudnionych i mikro przedsiębiorców. Małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób mogły ubiegać się w ZUS-ie o umorzenie 50% wartości składek. Ta forma wsparcia nie była możliwa dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 osób.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *