Świadczenia postojowe – zmiany od 24.07!!!
23 lipca 2020, Justyna Opoka

Świadczenia postojowe – zmiany od 24.07!!!

Zmiany w świadczeniach postojowych są dosyć spore – zleceniobiorcy mogą składać sami wniosku o świadczenie pieniężne „postojowe” wyłącznie w sytuacji, kiedy firma zatrudniająca odmówi złożenia takiego wniosku!

Wątpliwość pojawia się w momencie udowodnienia w ZUS zatrudnienia w danej firmie.

Tarcza antykryzysowa 4.0 obowiązuje od 24.07 – długo wyczekiwana, z wieloma zmianami. Z przepisów wynika wprost, że zleceniobiorcy będą mogli występować o świadczenie postojowe samodzielnie. Jest to jednocześnie udogodnienie dla tych osób, których firmy w ich imieniu nie złożyły wniosku o uzyskanie takiego świadczenia, co skutkowało brakiem środków z funduszu dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Parlamentarzyści zauważyli problem wśród przedsiębiorców, którzy byli niechętni do składania wniosków o te świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Zmianami wdrożonymi tarczą 4.0 zostało umożliwione ubieganie się o to świadczenie przez zleceniobiorców samodzielnie.

UWAGA!

Osoby wykonujące dzieło na podstawie umowy o dzieło nie mogą skorzystać z tej formy wsparcia.

Osoba ubiegająca się o świadczenia ma za zadanie złożyć oświadczenie o tym, że pracodawca odmówił złożenia wniosku w jego imieniu. Sprawia jednak problem sama treść oświadczenia, które musi złożyć zleceniobiorca, składając samodzielnie wniosek o świadczenie postojowe. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi odpowiedzialnością karną.

Konstrukcja przepisów wynikających z Tarczy 4.0 o świadczeniu postojowym umożliwia złożenie wniosku tylko za miesiąc wstecz. Skoro więc przepisy wejdą w życie jutro (24 lipca 2020 r.), to wniosek będzie mógł zostać złożony najwcześniej za czerwiec.

Aby uzyskać pomoc w formie świadczenia postojowego, należy dowiadywać się szczegółów w swoich oddziałach ZUS.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *