Wyrok TSUE w sprawach „frankowiczów” już 3 października!
20 września 2019, Justyna Opoka

Wyrok TSUE w sprawach „frankowiczów” już 3 października!

Dzień, na który czekają wszyscy posiadacze kredytu w CHF. 

Już 3-go października b.r., o godz. 9:30 zostanie ogłoszony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok o sygnaturze C-260/18 w sprawie Państwa Justyny i Kamila Dziubak dotyczącej kredytu indeksowanego kursem CHF zaciągniętego w banku Raiffeisen Bank. 

14-go maja br. Rzecznik Generalny TS UE Giovanni Pitruzella wydał opinię na temat kredytu hipotecznego polskiej rodziny, indeksowanego kursem CHF. Państwo Dziubak domagali się w sądzie stwierdzenia nieważności swojej umowy kredytowej, ze względu na nieuczciwe klauzule indeksacyjne.

Sędzia Kamil Gołaszewski z Sądu Okręgowego w Warszawie, zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

  1. Czy jeśli skutkiem uznania określonych postanowień umownych, określających sposób spełnienia świadczenia przez strony (jego wysokość), za nieuczciwe warunki umowne w rozumieniu dyrektywy 93/13/EWG miałby być niekorzystny dla konsumenta upadek całej umowy, możliwe staje się wypełnienie luk w umowie. Nie chodzi jednak o  jednoznaczne zastąpienie nieuczciwego warunku, ale jej uzupełnienie w oparciu o przepisy prawa krajowego.
  2. Czy ewentualna ocena skutków upadku całej umowy dla konsumenta powinna następować przy uwzględnieniu okoliczności istniejących w chwili jej zawarcia, czy też w chwili zaistnienia sporu pomiędzy stronami odnośnie skuteczności danej klauzuli  i jakie ma znaczenie stanowisko wyrażane w toku takiego sporu przez konsumenta?
  3. Czy możliwe jest utrzymanie w mocy postanowień stanowiących w myśl norm dyrektywy 93/13/EWG nieuczciwe warunki umowne jeśli przyjęcie takiego rozwiązania byłoby w chwili rozstrzygania sporu obiektywnie korzystne dla konsumenta?
  4. Czy uznanie za nieuczciwe postanowień umownych określających wysokość i sposób spełnienia świadczenia przez strony może prowadzić do sytuacji, w której ustalony na podstawie treści umowy z pominięciem skutków nieuczciwych warunków kształt stosunku prawnego odbiegać będzie od objętego zamiarem stron w zakresie obejmujących główne świadczenie stron?  Czy zatem możliwe jest dalsze stosowanie innych, nieobjętych zarzutem abuzywności postanowień umownych?

Rzecznik TSUE wskazał, że sąd krajowy nie ma prawa zmienić treści warunku umowy, który uznał za nieuczciwy. Oznacza to, że wyeliminowana klauzula niedozwolona z umowy kredytowej nie może być zastąpiona przepisami prawa zwyczajowego. Sąd krajowy musi podjąć decyzję, czy umowa bez klauzuli niedozwolonej, może dalej obowiązywać. Wówczas kredyt wyrażony w polskich złotych, byłby oprocentowany według stawki LIBOR, co zdecydowanie jest korzystne dla kredytobiorców, ale mniej dla banków.

Wyrok w sprawie Państwa Justyny i Kamila Dzubak, będzie bardzo istotny nie tylko dla małżeństwa, ale dla wszystkich osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Może wpływać na decyzje polskich sądów, które rozpatrują sprawy frankowiczów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *