Zawieszenie rat kredytu CHF na okres procesu
10 czerwca 2020, Justyna Opoka

Zawieszenie rat kredytu CHF na okres procesu

Postanowienie o zabezpieczeniu spłaty kredytu jest dużym ułatwieniem dla kredytobiorców, a przede wszystkim zabezpiecza ich interes ekonomiczny. Szczególną grupą posiadaczy kredytów CHF są klienci banku BPH oraz Getin Noble Bank, ponieważ banki te są w złej kondycji.

Ryzyko niewypłacalności banku BPH oraz Getin jest co raz bardziej niepokojące. Kredytobiorcy, którzy są klientami tych banków i zawarli umowy o kredyty hipoteczne indeksowane do CHF, pozywają na ogromną skalę bank o uznanie zapisów umownych za niedozwolone. W konsekwencji działanie takie doprowadza do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej lub jej „odfrankowienia”. W związku z wzrastającą liczbą kredytobiorców, którzy wstępują na drogę sądową, istnieje ryzyko niewypłacalności obydwu banków. Konsekwencje upadłości banku odczują sami kredytobiorcy: w przypadku prawomocnej wygranej, nie otrzymają oni zwrotu środków od banku.

Aby zabezpieczyć swoje interesy, kredytobiorcy powinni się zastanowić nad złożeniem wniosku o zabezpieczenie spłaty kredytu na okres procesu sądowego. Oznacza to, że po korzystnym postanowieniu sądu, nie będą musieli oni wpłacać rat kredytowych do banku. Na dzień dzisiejszy pojawia się co raz więcej zabezpieczeń spłaty dla kredytobiorców – świadomość sądów jest co raz wyższa, a sytuacja banków się pogarsza.

Czy o zabezpieczenie spłaty kredytu mogą ubiegać się klienci innych banków?

Pozostałe banki, które posiadają portfele kredytów „frankowych” również mogą starać się o takie zabezpieczenie. Ryzyko niekorzystnego postanowienia sądu jest tutaj zdecydowanie większe, ponieważ banki tj. PKO BP, mBank, Millenium, które mają w swoich portfelach ogromne ilości umów o kredyty hipoteczne indeksowane/denominowane CHF, są bankami o dobrej kondycji finansowej.

Nie mniej jednak, w dniu 10 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi udzielił zabezpieczenia spłaty na okres procesu uczestnikom pozwu zbiorowego wytoczonego przeciwko bankowi mBank przez mec. Iwo Jabłońskiego. Co znalazło się w takim postanowieniu? Cyt.” Sąd postanowił zawiesić obowiązek uiszczania rat, wszystkim tym członkom grupy, którzy w sumie oddali mBankowi kwotę, równą lub wyższą od uzyskanej kwoty kredytu w PLN. Dodatkowo zakazał mBankowi wzywania do zapłaty i wypowiadania umowy wobec wszystkich tych członków grupy, którzy zdecydują się zaprzestać płacenia rat na mocy zabezpieczenia.”

Zachęcamy do zwrócenia się do swoich pełnomocników z prośbą o wystąpienie do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie spłaty.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *