Zwrot subwencji i możliwość umorzenia
25 czerwca 2020, Justyna Opoka

Zwrot subwencji i możliwość umorzenia

Przedsiębiorstwa, które pozyskały wsparcie finansowe w postaci subwencji, będą mogły ubiegać się o jego umorzenie w częściach. Muszą spełnić dodatkowe warunki, aby nie zwracać całej kwoty dofinansowania do PFR.

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób mogą to zrobić spełniając poniższe warunki:

  1. Zostanie zachowane prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy liczone od dnia pozyskania subwencji. W tym czasie działalność nie może być zawieszona, zamknięta, nie może zostać ogłoszona upadłość ani stan likwidacji. Spełniając warunek ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej, 25% subwencji będzie umorzona.
  2. Kolejne 50% subwencji może zostać umorzone, jeżeli przedsiębiorca utrzyma poziom zatrudniania przez okres 12 miesięcy.
  3. Pozostałe 25% subwencji zwracane jest w 24 ratach nieoprocentowanych, a spłata następuje po 12 miesiącach od pozyskania subwencji.
  4. Jeżeli ilość etatów spadła to w takiej sytuacji oblicza się skalę redukcji zatrudnienia i ewentualnie kwota subwencji do zwrotu jest proporcjonalnie obliczana i zwracana na warunkach wskazanych powyżej.
  5. Pieniądze z subwencji muszą być przeznaczone na potrzeby firmowe – organy państwowe będą robić kontrole i sprawdzać czy środki dysponowane są zgodnie z celem na które zostały przyznane.

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji w przypadku dużych firm

Możliwość umorzenia subwencji wygląda nieco inaczej, niż w przypadku małych przedsiębiorstw.

  1. Przedsiębiorca chcący umorzyć 25% subwencji musi utrzymać swoją firmę przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy.
  2. Jeżeli w przedsiębiorstwie wystąpiła strata tj. wysokość ponoszonych kosztów jest większa od wysokości dochodów, można wtedy złożyć wniosek o umorzenie kolejnych 25% pozyskanej subwencji.
  3. Utrzymanie takiego samego poziomu zatrudnienia jak z dnia pozyskania środków z subwencji umożliwia przedsiębiorcę do umorzenia 25% kwoty przyznanej subwencji.

Zachęcamy do sprawdzania strony Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie pojawiają się informacje na temat subwencji i warunków ich zwrotu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *