O fundacji

O fundacji

Fundacja Pomocy Prawnej Gryf Profesjonaliści jest całkowicie niezależną i prywatnie finansowaną organizacją pozarządową, której celem jest świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przez działalność różnych instytucji, tj. banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, ubezpieczycieli i wielu innych. Ponadto celem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja, poprzez takie formy jak organizacja szkoleń, konferencji, wydarzeń otwartych i spotkań, podczas których eksperci będą dzielić się swoją wiedzą i dobrymi praktykami.

Na co dzień spotykamy się z brakiem uczciwego traktowania osób przez w/w instytucje, które nastawione są nie na uczciwe relacje z klientami, ale wyłącznie na osiągnięcie własnego zysku. Taka postawa przejawia się w tak prozaicznych aspektach, jak brak wyjaśnienia postanowień umowy, niedoręczenie regulaminu, naliczenie nienależnej opłaty czy brak wypłaty środków. To tylko nieliczne przykłady zachowań, które nie powinny mieć miejsca w uczciwych relacjach, w których konsument traktowany jest uczciwie, z należytym szacunkiem, jak równy.

Regularnie organizowane nieodpłatne porady prawne, szkolenia, wydarzenia i akcje informacyjne oraz blog na stronie Fundacji, są odpowiedzią na potrzeby naszego lokalnego społeczeństwa.

Działamy, by pomóc Wam!

Design: panimarta.pl
Ikony: Freepik z www.flaticon.com