Alfred Żemier

Współzałożyciel fundacji, prezes zarządu. Wraz ze swoimi wspólnikami powołał do życia fundację mającą na celu wsparcie w rozwiązaniu problemów natury prawnej, oraz funkcję edukacyjną o tym samym podłożu. Uważa, że każdy drobny gest się liczy i nie pozostaje bez echa. Dobro zawsze powraca. Jest osobą dla której nadrzędnymi wartościami są: uczciwość, życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Wizjoner od czasów dziecięcych i bajek w których dobro zawsze zwyciężało nad złem po teraźniejszość w której coraz bardziej ważna jest własna inicjatywa niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Justyna Opoka

Koordynator eventów i projektów. Od kilku lat ubiega się o dofinansowania na projekty edukacyjne, rozwojowe i wspierające dla młodzieży i osób dorosłych finansowanych z mini grantów, dotacji samorządowych, programów międzynarodowych. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia MaY Poland oraz członka zarządu w kilku organizacjach. Członek sieci EuroPeers Poland przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, z którego ramienia szerzy ideę programu Erasmus+. Posiada duże doświadczenie w organizacji oraz promocji eventów i wydarzeń publicznych o zróżnicowanym charakterze, które zdobywała m.in. w Instytucie Kreowania Przedsiębiorczości/Startup Academy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Sempre a Frente i innych organizacjach. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji projektów i jego poszczególnych etapów, a także dynamiki i faz grupowych. Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
W jej słowniku nie występuje słowo „nuda”. Miłośniczka gór, roweru, spontanicznych wycieczek i geografii turystycznej.

Krzysztof Kopciewicz

Od 2016 r. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbywał praktykę w ramach jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Przed przystąpieniem na aplikację radcowską, pełnił funkcję Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Współpracując w ramach struktury sądowej z Komornikami właściwymi miejscowo dla tegoż Sądu i Sędziami IX Wydziału Egzekucyjnego, a także świadcząc pracę przy instytucjach takich jak biuro Syndyka obsługującego upadłości konsumenckie i przy Powiatowym Rzeczniku Konsumentów, nabrał szerokiego spojrzenia na praktyczny wymiar przebiegu postępowań o zapłatę, egzekucyjnych i oddłużeniowych. Lokalny patriota – wolontariusz Fundacji DKMS (przeciw białaczce) oraz Akademii Przyszłości (praca u podstaw z dziećmi „z trudnych rodzin”), FPP Gryf, a także honorowy dawca krwi i zarejestrowany potencjalny dawca szpiku. Prywatnie uczestnik wielu biegów na pełnym dystansie maratońskim (42,195 km), pasjonat akrobatyki/gimnastyki i amator zimowych kąpieli w Szczecińskim jeziorze „Głębokie”.