Alfred Żemier

Alfred Żemier

Współzałożyciel fundacji, prezes zarządu. Wraz ze swoimi wspólnikami powołał do życia fundację mającą na celu wsparcie w rozwiązaniu problemów natury prawnej oraz funkcję edukacyjną o tym samym podłożu. Uważa, że każdy drobny gest się liczy i nie pozostaje bez echa. Dobro zawsze powraca. Jest osobą, dla której nadrzędnymi wartościami są uczciwość, życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Wizjoner od czasów dziecięcych i bajek, w których dobro zawsze zwyciężało nad złem, po teraźniejszość, w której coraz bardziej ważna jest własna inicjatywa niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Justyna Opoka

Justyna Opoka

Koordynator eventów i projektów. Od kilku lat ubiega się o dofinansowania na projekty edukacyjne, rozwojowe i wspierające dla młodzieży i osób dorosłych finansowanych z minigrantów, dotacji samorządowych, programów międzynarodowych. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia MaY Poland oraz członka zarządu w kilku organizacjach. Członek sieci EuroPeers Poland przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, z którego ramienia szerzy ideę programu Erasmus+. Posiada duże doświadczenie w organizacji oraz promocji eventów i wydarzeń publicznych o zróżnicowanym charakterze, które zdobywała m.in. w Instytucie Kreowania Przedsiębiorczości/Startup Academy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Sempre a Frente i innych organizacjach. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji projektów i jego poszczególnych etapów, a także dynamiki i faz grupowych. Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W jej słowniku nie występuje słowo „nuda”. Miłośniczka gór, roweru, spontanicznych wycieczek i geografii turystycznej.

Design: panimarta.pl
Ikony: Freepik z www.flaticon.com